Çevreye Duyarlılık
Çevreye ve yasalara karşı duyarlılığı gereğince, iş ile ilgili çevreye verdiği etkiyi mutlaka ölçümler.
Müşteri Memnuniyeti
Biz, yürüttüğümüz her bir projede müşterilerimizin çözüm ortağı ve ekiplerinin bir parçasıyız.
Kalite
Etik kimliğimizden ve kurumsal değerlerimizden ödün vermeden yapılan her iş, yapılabilecek en iyi şekilde tamamlanır.
Çalışan Memnuniyeti
Her bir çalışanımız bizim için değerlidir ve onların sağlığı, güvenliği adına sıfır iş kazası hedefi ile çalışılır.
 İSG

İSG

Şirketimiz üst yönetimi, şirket faaliyetlerinin tüm aşamalarında insanı en değerli varlık olarak kabul eder, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Bu hedef ile yasal mevzuatın belirlediği kurallar ve diğer şartlar çerçevesinde iş kazaları ve sağlık bozulmasının önüne geçebilmeyi ve bilinçli çalışanlar oluşturmayı ilke edinmiştir.

Bu amaca ulaşabilmek için aşağıda belirtilen hususlar “İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız” olarak kabul edilmiştir.

 

Şirketimiz;

 

  • İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için gerekli tedbirleri belirleyerek uygulamayı ve uygulatmayı,

  • Çalışanların katılımını sağlayarak risk değerlendirmesi yapmayı ve kabul edilebilir risk seviyesine ulaşmayı,

  • Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı için güvenli ekipman ve uygun teknolojiler kullanmayı,

  • İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının iyileştirilmesi çalışmalarına organizasyonun her kademesinin ve paydaşlarımızın katılımını sağlamayı,

  • İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünü oluşturmayı ve yaşam tarzı haline getirmeyi,

  • İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki yasal yükümlülükleri, ilgili standartları ve şartları karşılamayı,

  • İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda proaktif bir yaklaşım ile süreçlerimizi sürekli iyileştirmeyi ve performansımızı arttırmayı,

  • İş Sağlığı ve Güvenliği ilkelerimizin benimsenmesi için çalışanlarımıza ve hizmet aldığımız alt işveren / tedarikçi firmaların çalışanlarına, ziyaretçilere, stajyerlere yönelik eğitim ve etkinlikleri geliştirerek sürdürmeyi,benimsiyoruz.

 Bu doğrultuda şirketimizde sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanması adına Toplam Kalite Yönetimi bütünü içerisinde çalışmalarımıza sürekli devam edeceğimizi taahhüt etmekteyiz.

 Tel : +90 226 300 00 97
 Faks : +90 226 300 00 98
 E-mail : info @ yalovazirvekent.com.tr
 Adres : MEHMET AKİF ERSOY MAH. KÖPRÜBAŞI SOK. NO:5 / 9 Çiftlikkköy - Yalova / Türkiye